நவசக்தி அஞ்சனம்

நவசக்தி அஞ்சனம்

பூர்வ ஜென்ம தோஷம், பூர்வ ஜென்ம பாவம் நீங்க உபயோகிக்கலாம். உடல் வியாதிகள் தீர, உடல் மர்ம ஸ்தானங்களில் ஏற்படும் வியாதியை சரிபடுத்தும், துர்சக்திகள் அழிக்க உதவும். கிரக தோஷம் விலகவும், உத்யோகம் மேன்மைபடவும் உபயோகிக்கலாம்.

Leave a Reply