பாதாள மூலிகை அஞ்சனம்

பாதாள மூலிகை அஞ்சனம்

செய்வினை கோளாறு, ஏவல், பில்லி, சூன்யம் தெரியப்படுத்தும், பூமிக்கு அடியில் உள்ள பொருட்களை பார்க்கலாம். களவு போன பொருட்கள் கண்ணில் தெரியப் படுத்தும். இதனை வெற்றிலையில் தடவி முறைப்படி பார்க்க அனைத்தும் படம் போல் தெரியும் வீட்டில் புதைந்துள்ள பொருட்கள் புதையல்கள் தெரியப்படுத்தும். பாழடைந்த வீடு, கிணறுகளில் உள்ள துர் சக்திகளை நீக்கும். பணப் பெட்டியில் வைக்க பணம் பல வழிகளில் வந்து சேரும். செய்வினை பாதித்தவர்களுக்கு தடவினால் செய்வினை பாதிப்பு அடியோடு ஓடிவிடும்.

Leave a Reply