பெண்குறி வீரிய அஞ்சனம்

பெண்குறி வீரிய அஞ்சனம்

பெண்கள் சில சமயங்களில் இல்லற இன்பத்தை அடைய ஆர்வத்தை காட்டுவது இல்லை. இதனால் கணவரிடம் வீண்பேச்சுகள் வாங்குவதும், கணவனின் அன்பிற்கு ஏங்குபவர்களாகவும் இருப்பர். இதனை பெண் குறியில் தினமும் தடவி வர கணவனை திருப்திபடுத்த முடியும். பெண்களுக்கு பூரண பலனை கொடுக்கும். பெண்கள் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். இக்குறை உள்ள மனைவி இருப்பவர்கள் மனைவிக்கு இதனை வாங்கிக் கொடுத்து பயன்படுத்தலாம். இதனை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வர கணவன் சாகும் வரை வேறு பெண்ணை நினைக்க மாட்டார்கள். அன்யோன்யம் ஏற்படும்.

Leave a Reply