மகா சுதர்சன, சாம்ராஜ் லட்சுமி ஜனவஸ்ய யந்திரம்

லட்சுமி ஜனவஸ்ய யந்திரம்

மகா சுதர்சன, சாம்ராஜ் லட்சுமி ஜனவஸ்ய யந்திரம்

எவ்வளவு பாதிப்புகள் தொழிலில் இருந்தாலும் அதனை போக்கி தொழிலில் முன்னேற்றத்தைதரவல்லது. நமக்கு போட்டியாக யார் வராமலும், ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கக் கூடியதும், மக்களை அந்த இடத்திற்கு கொண்டு வர கூடியதும் இந்த யந்திரத்தின் மூலம் செய்யலாம்.

2 thoughts on “மகா சுதர்சன, சாம்ராஜ் லட்சுமி ஜனவஸ்ய யந்திரம்

  1. enaku lashmi yanthiram vendum. 9489947565

Leave a Reply