விவாக ப்ரீதி யந்திரம்

விவாக ப்ரீதி யந்திரம்

திருமண தடை நீங்கிட, கிரகதோஷம், இரசி தோஷம் நிங்கிட, விரும்பியவரை மணம் முடித்திட இதனை உபயோகிக்கலாம். திருமணம் விரைவில் கைகூடம்

Leave a Reply