ஸ்ரீ சாமுண்டா யட்சிணி வஸ்யம்

ஸ்ரீ சாமுண்டா யட்சிணி வஸ்யம்

கண்ணில்படும் துர் சக்திகளை துவாம்சம் செய்து சாந்தி கொடுக்க, மாந்ரீக சக்தி நம்மை தாக்காமல் இருக்க,

2 thoughts on “ஸ்ரீ சாமுண்டா யட்சிணி வஸ்யம்

  1. வணக்கம் குருஜி உங்களுடைய செல் நம்பர்கள் வேண்டும். தயவுசெய்து தாருங்கள்

Leave a Reply