ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய யந்திரம்

ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய யந்திரம்

திருஷ்டி, பில்லி, சூன்ய கோளாறு நீங்க, துர் ஆவி நடமாட்டம் இல்லமால் இருக்க செய்வினை கோளாறு காரணமாக ஏற்படும் பொருளாதார தடை நீங்க இதனை பயன்படுத்தலாம்.

Leave a Reply