ஸ்ரீ மகா ருத்ர யந்திரம்

ஸ்ரீ மகா ருத்ர யந்திரம்

விபத்தில் இருந்து பாதுகாக்க, ஜாதக ரீதியாக இருக்கும் கண்டத்தில் இருந்து விடுபட, மரண பயம் நீங்க, உடல் பலன் பெற்றிட நீடித்த ஆயுள் பெற்றிட உதவிடும்.

2 thoughts on “ஸ்ரீ மகா ருத்ர யந்திரம்

  1. Contact number please

Leave a Reply