ஸ்ரீ மகாலட்சுமி யந்திரம்

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி யந்திரம்

சொத்து, வீடு நிலம் வாங்கிட, வாழ்வில் உயர்வு பெற்றிட இதனை பூஜிக்கலாம். கடன் தொல்லை தீரும், செல்வம் செழிக்கும், குபேர சம்பத்து கிடைக்கும்.

Leave a Reply