சுவர்ண ஆகர்சன பைரவர்

சுவர்ண ஆகர்சன பைரவர்

சுவர்ண-ஆகர்சன-பைரவர்-300x300தனம் வந்து சேர, செல்வந்தர் ஆக, பொன் சேர, எடுத்த காரியம் சுபமாக முடிய இதனை பயன்படுத்தலாம். குண்டுமணி தங்கத்திற்கு கஷ்டப்படுபவரையும் குபேரனாக்கும் யந்திரம்

2 thoughts on “சுவர்ண ஆகர்சன பைரவர்

  1. we need your contact details
    email id – nithyaanil1983@gmail.com

Leave a Reply